Năng lượng tái tạo

NOT FOUND

Bài báo không tìm thấy.

Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần Nhịp cầu Nhật Bản Cienco4 và các công ty con (sau đây gọi là “C4JB Group”) theo đây thiết lập Chính sách Bảo mật sau đây (sau đây gọi là “Chính sách”) liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý thông tin một cách hợp lý và trong tiếp tục cam kết tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật sử dụng số để xác định một cá nhân cụ thể trong các thủ tục hành chính và tất cả các luật và pháp lệnh hiện hành khác liên quan đến việc bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân ở Nhật Bản.

Trong Chính sách này, định nghĩa của thuật ngữ phụ thuộc vào Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tất cả các luật hiện hành khác liên quan đến việc bảo vệ và xử lý Dữ liệu Cá nhân ở Nhật Bản.

Cam kết của chúng tôi

C4JB Group sẽ thiết lập và duy trì Chính sách này thông qua việc thực hiện một khuôn khổ quy tắc nội bộ và quản trị công ty phù hợp. Tất cả các giám đốc, nhân viên bán thời gian và toàn thời gian bất kể tình trạng việc làm của họ (“Nhân viên C4JB”) sẽ được thông báo về nội dung của Chính sách này.

Thu thập dữ liệu cá nhân

C4JB Group xác lập bằng cách này rằng Dữ liệu Cá nhân sẽ chỉ được thu thập và sử dụng trong phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích kinh doanh hợp pháp.

Tuy nhiên, Dữ liệu Cá nhân Cụ thể sẽ chỉ được thu thập và sử dụng trong phạm vi được quy định trong các luật và quy định có liên quan.

Mục đích của việc sử dụng dữ liệu cá nhân

C4JB Group sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân phù hợp với các mục đích sau đây và trong mọi trường hợp, việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân sẽ không vượt quá phạm vi được sự đồng ý của người có liên quan hoặc phạm vi mục đích sử dụng được pháp luật cho phép.

  1. Thực hiện các công việc liên quan đến đổi mới thiết bị và phát triển năng lượng tái tạo
  2. Cung cấp thông tin về phát triển / hỗ trợ nguồn nhân lực, phổ biến giáo dục tiếng Nhật và thu hút
  3. Thực hiện các hoạt động kinh doanh khác một cách an toàn và đáng tin cậy với khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng liên quan đến Dữ liệu cá nhân, C4JB Group sẽ phản hồi ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng cho các trường hợp sau đây.

  1. Khi mục đích sử dụng rõ ràng.
  2. Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng con người hoặc tránh gây thương tích cho cơ thể con người hoặc thiệt hại cho tài sản.
  3. Khi có nguy cơ xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của C4JB Group.
  4. Khi cần hợp tác với chính quyền hoặc chính quyền địa phương trong việc thực hiện công việc chính thức của họ và việc thông báo cho người có liên quan hoặc thông báo mục đích sử dụng có thể cản trở công việc chính thức đó.

Tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba

C4JB Group sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng ngoại trừ các trường hợp sau.

  1. Các trường hợp khách hàng đã chấp thuận.
  2. Các trường hợp thuộc trường hợp ngoại lệ được quy định trong luật và quy định.
  3. Các trường hợp cần tiết lộ thông tin cho bên thứ ba đang cung cấp dịch vụ cho C4JB Group để Công ty có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

C4JB Group sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào nếu người có liên quan yêu cầu.

Đối với Dữ liệu Cá nhân Cụ thể, RJ sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba trừ khi luật hiện hành yêu cầu.

Giám sát người được ủy thác

C4JB Group, để tạo điều kiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đôi khi có thể ủy thác việc xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách hợp pháp và thích hợp. Trong trường hợp đó, C4JB Group sẽ giám sát các bên được ủy quyền khi cần thiết.

Quản lý dữ liệu cá nhân

(1) Duy trì độ chính xác

Trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích, liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của khách hàng có được, C4JB Group sẽ giữ cho dữ liệu chính xác và cập nhật, đồng thời xóa Dữ liệu Cá nhân khi không cần sử dụng.

(2) Các biện pháp kiểm soát an ninh

C4JB Group sẽ thực hiện các biện pháp công nghệ và tổ chức thích hợp để bảo mật Dữ liệu Cá nhân khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, thao túng và / hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

(3) Giám sát nhân viên

C4JB Group, khi để Nhân viên C4JB xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng, phải thông báo kỹ lưỡng về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân thích hợp, cung cấp đào tạo thích hợp và tiến hành giám sát cần thiết và thích hợp.

Yêu cầu từ Khách hàng về Tiết lộ, Chỉnh sửa hoặc Hủy bỏ

Trong trường hợp C4JB Group nhận được yêu cầu từ khách hàng, về việc tiết lộ, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin, C4JB Group sẽ phản hồi ngay lập tức theo quy trình do C4JB Group thiết lập riêng.

Các thắc mắc và phàn nàn của khách hang

Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ sau nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của C4JB Group.

Công ty Cổ phần Cầu Nhật Bản Cienco4
Tầng 10 Tòa nhà Icon4 243A Đê La Thành
Phường Láng Thượng-Quận Đống Đa-Thành phố Hà Nội Việt Nam

タイトルとURLをコピーしました